De knellende oogkleppen van het radicaliseringsproces

“Waarom haten ze ons zo?” vroeg Pauw gisteren in zijn uitzending aan zijn tafelgasten in reactie op het drama in Brussel. Een journalist, een oorlogsverslaggever, een Midden Oostencorrespondent en een terrorismedeskundige kregen het woord. Geen van hen kon een bevredigend antwoord geven. Het potentieel kwam niet verder dan: “Ze zijn een hecht vriendengroepje. Ze wonen in dezelfde rotbuurt. Ze hebben naar Al-Jazeera gekeken en ze zijn zich gaan identificeren met de slachtoffers van Syrië en Libanon”.

Terrorisme expert Beatrice de Graaf presenteerde in DWDD University háár kijk op terrorisme. Paralellen uit een historisch verleden werden vertaald naar het heden. Ook Beatrice kwam slecht uit de verf. Ter illustratie werden Molukkers, de IRA en de Black panters uit de stoffige kelders van het archief gevist om ons collectief geheugen op te frissen. Zowel Beatrijs als de gasten van Pauw die zich overigens kenners, deskundigen en experts laten noemen, analyseren zich suf op het gedrag van anderen maar steeds vanuit een eigen blinde vlek. Hierdoor lukt het geen van hen om een echt antwoord te vinden.  Dit, terwijl iedereen weet dat wanneer je een conflict wilt oplossen je altijd eerst naar je eigen aandeel moet kijken. Om deze blinde vlek van het eigen radicaliseringsproces  voor het voetlicht te brengen, voel ik me geroepen, hierover mijn ideeën te spuien in de Sylvia Witte University.

Want om het probleem van radicalisering beter te begrijpen moet je eerst weten dat het geen bejaarden zijn maar voornamelijk jongeren die radicaliseren. De reden is verrassend eenvoudig. Jongeren tot 23 jaar hebben onvolgroeide hersenen in combinatie met woest woekerende hormonen en rondspuitend testosteron, dit maakt hen explosief maar ook impulsief en ontvankelijk. Daarnaast zijn jongeren in de laatste fase van hun jeugd vooral bezig met identiteitsvorming en het zoeken van aansluiting bij groepen binnen het publieke domein. Groepen, die er toe doen.

Anders dan Beatrijs voorstelt hoeven we niet naar de voorbeelden te kijken van de IRA, de Molukkers of de Black Panters. Radicalisering in Nederland is veel dichterbij dan Beatrijs ons wil doen geloven en speelt zich af onder onze ogen. Gewoon in het doorsnee Nederlandse gezin. Pas als we dit durven zien en benoemen! kunnen we de volgende stap maken en ons ook richten op het radicaliseren van jongeren uit andere culturen.

Een stapje terug

Het was 1989. De Twin Towers stonden nog overeind toen de Berlijnse muur viel. Oost en West Duitsland werden met elkaar herenigd. Verraste en verbijsterde oost-Berlijners liepen na een lange periode van ellende naar de andere kant van de Duitse muur. Het lang gekoesterde vrije Westen. Families vonden elkaar na 40 jaar terug. Er brak een monumentaal volksfeest uit. Vijf jaar later bleek dat vrije Westen erg tegen te vallen. Hoewel toegang tot voedsel, betere producten en een fijner perspectief was toegenomen, bleek de werkeloosheid vermenigvuldigd en vielen lang gekoesterde dromen en verwachtingen opnieuw uiteen. Veel Oost-Duitsers vonden niet de middelen om hun levensstandaard te verbeteren. Anders dan de vele Turken die hun weg in Duitsland wel gevonden hadden.

Vijf jaar na de val van de muur adopteren identiteit zoekende Oost-Duitse jongeren het kledingmerk Lonsdale. Als een soort van echtheidscertificaat en om zich in groepsverband sterker te kunnen identificeren. De Lonsdale truien, jassen en petjes fungeerden al snel als uniformen. Een veelgenoemde verklaring voor uitgerekend dit kledingmerk is dat de middelste letters in het woord ´Lonsdale´ zouden verwijzen naar de NSDAP, de partij van Hitler. Wie eenmaal zo’n kledingstuk aan had hoorde er in het grauwe en teleurgestelde Oost-Duitsland automatisch bij.  Langzaam waaide deze jongerencultuur over naar het westen van Duitsland, om zo rond het millennium ongemerkt de grens naar Nederland over te steken. Limburg, om precies te zijn.

Fascistisch gedachtengoed krijgt voet aan de grond in Nederland

Het is 2000 wanneer in Limburg het kledingmerk en het bijbehorende gedachtengoed ma-te-lo-os! populair wordt.  Nederlandse Lonsdale-jongeren bedenken een eigen afkorting op het kledingmerk en al snel staat Lonsdale in Nederland voor: “Laat Ons Nederlanders De Allochtonen Langzaam Executeren”.  Ondersteund door gabber- en house muziek cultiveerden jongeren een eigen nationalistisch gedachtegoed. Overal in het straatbeeld en op schoolpleinen dragen ´witte´ jongeren Lonsdale kleding. ‘Zwarte’ jongeren die zich tot dan nog Nederlander voelden en eveneens een leeftijd hebben bereikt waarin zij zoekend zijn naar identiteit en groep, worden voor het eerst in hun leven -in Nederland- geconfronteerd door hun leeftijdgenoten met een onverwachte maar huizenhoge golf aan vreemdelingenhaat.

Het is 2001-2002 wanneer de Twin Towers wordt aangevallen en de LPF wordt opgericht. Pim Fortuyn zegt wat veel ´witte´ jongeren tot dusver via hun kleding hebben uitgedragen. De partij is onder ´witte´ jongeren exorbitant populair. Zij zien in Pim Fortuyn een leider. De media en politiek schrikken wakker door de enorme achterban die Fortuyn in korte tijd aan zich weet te binden. Op menig schoolplein breken gevechten uit tussen ‘witte’ en ‘zwarte’ jongeren. De Lonsdale koorts is op z’n hevigst rond 2004. Het gaat dan (volgens Anna Frank.org) om zo,n 125 groepen die zich over heel Nederland hebben verspreid. De meeste groepen bestaan uit 5 tot 50 actieve jongeren met een nog veel grotere groep passieve jongeren daarom heen.

IS bestaat dan nog niet. In Irak rommelt het wat. Theo van Gogh leeft nog. Niemand weet dan nog waar Syrië ligt. Er bestaan in die tijd nog geen geradicaliseerde moslimjongeren in Nederland. Ook zijn er geen zelfmoordaanslagen in Westerse steden en geen problematische vluchtelingenstromingen. Wel worden ‘zwarte’ jongeren op straat en op scholen aangevallen, geslagen en uitgescholden. De media schenkt hier geen aandacht aan. De politie schenkt hier nauwelijks aandacht aan. Scholen en justitie spreken over incidenten en kwajongensstreken. Wilders stapt in deze periode uit de VVD fractie en begint zijn eigen groep.

De verharding

Onder jongeren en op schoolpleinen woedt intussen een echte oorlog. Eigenlijk een identiteitsoorlog uitgedrukt in door nylon doorgestikte kledingmerken. Daar waar Lonsdale jongeren het volumeknopje van hun hardcore muziek vol uit draaien, beginnen ‘zwarte’ jongeren massaal ritmisch te rijmen over achtergestelde levens en kapot geslagen dromen. ´Afro jongeren´ introduceren de afzakkende baggy broek van het kledingmerk Karl Kani. Een broek die volgens de ontwerper staat voor: ‘het uit laten komen van je eigen dromen’, al staan de letters in Nederland volgens de dragers ook voor: ´Kanker Aan Nederlandse Inwoners´.  Oplettende scholen zien de kledingoorlog tussen hun leerlingen en leggen Lonsdale- en Kani verboden op, maar ze doen niets of nauwelijks iets  aan het achterliggende gedachtegoed van de jongeren.

Het is eind 2004 wanneer Theo van Gogh wordt vermoord. Weinig jongeren kennen Van Gogh, maar de dader is een moslim en het dak in Nederland gaat er af. Niet alleen jongeren maar ook volwassenen zijn nu boos. Cabaretiers, journalisten, columnisten, de politiek, talkshows en artiesten buitelen over elkaar heen om ‘zwarte’ jongeren in het algemeen en moslims in het bijzonder ongenuanceerd en negatief te framen. Migrantenwijken worden overlopen door cameraploegen die zich vooral richten op emotionele en ongenuanceerde uitspraken van gefrustreerde 12 tot 16 jarigen moslimjongeren. Alles mag nu worden gezegd in het kader van het ene of andere wetsartikel. Alleen de problematische uitspraken van moslimjongeren worden bekritiseerd, waarna ook de rest van de moslimgemeenschap in Nederland wordt verworpen. Lonsdale jongeren voelen zich gesteund door het maatschappelijk klimaat. Nederlandse politici bezigen woorden als koppenvoddentax, de kut-Marokkaan, woorden die al snel horen bij het normale vocabulaire van de doorsnee ‘witte’ puber.

‘Zwarte’ jongeren worden niet gesteund of vertegenwoordigd door volwassenen, media en politiek. Ze trekken zich massaal terug binnen eigen gelederen en uiten zich op internet op zoek naar eigen mediakanalen. Teleurgestelde moslim meisjes dragen opstandig, provocatief, uit emancipatie, statement of uit overtuiging een hoofddoek. Moslim jongens keren zich volledig van de Nederlandse samenleving af.  Afro jongeren balanceren ongemakkelijk door de verschillende culturen heen, op zoek naar houvast. Het radicaliseren is in al zijn hevigheid om zich heen aan het slaan, al slaat niemand er echt acht op, het zijn tenslotte maar jongeren is dan nog de gedachte.

Lonsdale grijpt in

Het is 2005 wanneer niet de Nederlandse overheid, maar Lonsdale zelf ingrijpt. Openlijk nemen zij afstand van het gedachtegoed welke door ‘witte’ jongeren wordt uitgedragen. Als statement besluit het kledingmerk de verkoop van haar kleding in Nederland en onder Nederlandse jongeren stop te zetten. Bron: Lonsdale

Ook de AIVD is nu uitgeslapen. Het is 2006. Aanleiding zijn twee incidenten in Venray en Uden. Een brand in een islamitische school  en een knokpartij tussen ‘zwarte’ en extreem-rechtse jongeren. Uit het eerste onderzoek van het AIVD onderzoek komt naar voren dat Lonsdale-jongeren weliswaar geen rechts-extremistische ideologie aanhangen, maar dat vreemdelingenhaat, nationalisme en frustratie over de multiculturele samenleving binnen haar groep wel breed gedragen gevoelens zijn. Het gebruik van provocerende symbolen, uiterlijk en taal lokt veelvuldige confrontaties uit met allochtone jongeren aldus de AIVD. Volgens de AIVD schuilt hierin een potentiële dreiging voor de democratische rechtsorde, omdat deze confrontaties op termijn de samenhang in de Nederlandse samenleving zal aantasten!! Een vooruitziende blik! Al horen we in de jaren daarna, wanneer het eenmaal zo is, daar niemand meer over.  Tot slot  constateert de AIVD dat de Lonsdale-cultuur ook in buurlanden voorkomt, maar nergens het rechts-extremistische imago onder ‘witte’ jongeren een zodanige vlucht heeft toegenomen als in Nederland. Bron: AIVD

De media rept hier met geen woord over. De politiek zwijgt en de jongeren worden wat ouder.

..een sprongetje in de tijd.

In 2011 wordt Quincy Gario opgepakt en gearresteerd omdat hij een T-shirt draagt met de tekst: ‘zwarte Piet is racisme’.  Het zwarte Pieten debat zal vanaf dat moment de geschiedenis in gaan als het meest racistische debat ooit eerder in Nederland. Van een debat is nauwelijks sprake.  Zwarte mensen worden afgebeeld hangend in bomen, racistische liederen worden massaal gedeeld. Sylvana Simons en Quincy Gario die zich op landelijke televisie durven uitspreken worden de meest verguisde mensen in de media.

nog een sprongetje..

Het is 2016. Betreurenswaardig is dat inmiddels van een samensmelting tussen jongeren nauwelijks meer sprake is geweest. Wie de laatste tien jaar een doorsnee schoolplein heeft bekeken, zag een strakke scheidslijn tussen ‘witte’ en ‘zwarte’ jongeren. Kon je vroeger nog prima met een Turks of Marokkaans vriendje thuis komen, vandaag de dag is dit in veel Nederlandse gezinnen not done. Daarnaast zijn de 12- tot 23 jarigen van toen, inmiddels de 22- tot 33 jarigen van nu. Huwelijken werden binnen eigen sociale groepen gesloten. Het conservatisme was  wedergeboren.

Groepen raakten naar binnen gekeerd. Er was angst ontstaan voor de ander. Enkelingen waren bereid om aan een gewapende strijd deel te nemen. Zij konden zich aanmelden voor Nationalische trainingskampen in de Oost-Duitse bossen anderen konden zich melden bij IS. In deze periode het geradicaliseerd zijn alleen geproblematiseerd in de richting van moslims. Toevalligerwijs ook de groep die in Nederland de meest gewelddadige aanslagen vanuit de witte jongerenbeweging voor haar kiezen heeft gekregen. Een verdrietig en ontluisterend overzicht van alle aanslagen gericht op alleen al islamitische scholen en gebedshuizen in Nederland van 2001 tot 2014.

Zou de lijst actueler zijn en/of worden aangevuld met aanslagen op AZC´s,  personen of andere etnische doelgroepen, over de laatste zes jaar dan was hij nog veel langer geweest. Hoewel terroristische aanslagen in Nederland voornamelijk moslims treffen is het complete radicaliseringsprogramma tegen hen gericht. Precies dat is de pijn in de haarvaten die binnen de moslimgemeenschap stroomt. Maar ook in de Afro gemeenschap. Het zijn de Nederlanders zelf die radicaliseren en aanslagen plegen. Dit maakt dat de gelederen onder migranten groepen gesloten blijven en een sterke:  ‘zij zijn tegen ons’ wordt gevoeld.

Radicalisering en terrorisme aan één groep toerekenen, terwijl het hen juist treft is als een tikkende tijdbom onder een Amsterdams station. Nederlandse autochtone en moslimjongeren zijn boos, gefrustreerd en teleurgesteld. Dat is als we de geschiedenis van de lezing van Beatrijs van de Graaf bekijken een gevaarlijke voedingsbodem. Onmacht die zich omzet in explosief geweld.  Net zo explosief als die ene jongen die na jarenlang te zijn getreiterd terug gaat naar school om zijn klas leeg te schieten.

De 14- tot 24 jarige Lonsdale dragers van toen zijn de 24 tot 34 jarigen van vandaag. Ze zitten op belangrijke functies in de media, ze zijn beleidsmakers, ze zitten in sollicitatiecommissies, ze werken bij de politie.  Ze zitten op de bus, doen dienst als arts of bedienen een kassa. Ze delen met elkaar mierzoete jeugdherinneringen aan hun Lonsdale tijd en hebben een gedeeld vijandsbeeld getuige de vele reportages op radio en televisie. Veel ´witte´ Nederlanders in deze leeftijdcategorie die gevraagd wordt wat hij van Marokkanen of moslims vindt, zal zich onverbloemd racistisch of negatief uitlaten.

Dus op de vraag van Pauw: ‘waarom haten ze ons zo’. Is dit misschien een antwoord? En wie een oplossing zoekt, moet zich aanstaande maandag als de wiedeweer gaan melden op het schoolplein, want zolang onze jongeren daar lijnrecht tegenover elkaar staan, investeren we met elkaar in een verloren toekomst.

52 comments

 1. Mooi en goed verhaal, goed en geloofwaardig onderbouwd. Ik zou willen toevoegen dat de beloning voor ‘klikken’alleen niet werkt, maar dat de mensen die domweg geen werk en geld hebben dit zouden moeten krijgen bijvoorbeeld in de vorm van een ruimere uitkering…geen geld,geen werk is een voedingsbodem voor allerlei ellende. Verder dat mensen ‘ergens bij willen horen’ is ook een sterke moter.
  Maar altijd gaan er meer mensen dood door het verkeer dan door een aanslag.

  Geliked door 1 persoon

  1. Verkeersslachtoffers worden niet opzettelijk om het leven gebracht met bommen vanuit een bizarre ideologie. Je vergelijking slaat daarom als een tang op een varken. Het is goedpraterij van niks.

   Geliked door 1 persoon

  2. Je noemt het ‘klikken’, maar dat is de negatieve variant. Je kunt het ook ‘beschermen’ noemen, dat klinkt toch aangenamer? Dat we niet langer investeren in boeven, maar in helden. Bovendien heb ik liever dat jongeren elkaar in ruil voor geld ontmantelen, dan dat de hele samenleving voortdurend wordt gegijzeld door code rood-achtige sferen. Iedere jongere die nu nog trots zijn AK47 aan een vriendje durft te laten zien, wetende dat zijn vriend hem nooit zou verraden, zou met dit plan vanaf morgen een groot probleem hebben. En volgens mij moeten we die weg op.

   Geliked door 1 persoon

   1. Als iemand in deze groep verklikt voor geld dan wordt hij een kopje kleiner gemaakt. Het is een soort maffia code. En in een land waar je niet eens als vrouw een traangasflesje mag hebben als je bv nachtdienst moet doen en alleen over stille wegen moet fietsen is de opmerking “iedere jongere die nu nog trots zijn AK47 aan een vriendje durft te laten zien……”, helemaal van het gekke. Een Kalasjnikov is een automatisch militair geweer en om daar zo luchtig over te spreken is krankjorum in een land waar burgers geen wapens mogen bezitten voor zelfbescherming. Wat is het volgende? Een SAM raket of een handgranaat? Hoe komen ze aan deze wapens? Ik wil er ook een.

    Geliked door 1 persoon

 2. Beatrice de Graaf kan ik niet serieus nemen. Ze noemde Arafat ‘geen terrorist’. Die man heeft diverse intifada’s gestart met zelfmoordaanslagen, dus gewoon verantwoordelijk hiervoor.

  Deze mevrouw als ‘Terrorisme Expert’ opvoeren is hetzelfde als een Jood een schouderham-expert te noemen.

  Geliked door 2 people

 3. Ik geloof dat Sylvia weinig af weet van de Islam en de boodschap van deze gevaarlijke godsdienst. Overal in de wereld waar islam bestaat zijn er problemen. Van Balie tot Thailand, India met de grens van Pakistan, Afghanistan waar radicale Taliban eeuwen oude standbeelden van Boeddha opblazen want ze accepteren alleen maar de islam. De aanvallen in de VS, de bomaanslagen in Madrid, in Londen, in Australië, in Rusland, 2x in Parijs en nu Brussel. Dit is pure terrorisme en niets anders. En dan de vele aanslagen in het Midden Oosten, in Libanon, in Irak, in Syrië en in Israël. Ook Afrika ontsnapt niet aan deze religie des doods, Kenya, Nigeria, Sudan, Mali, Congo, duizenden doden en de mensen die onder dit soort regiem leven zijn slaaf en vrouwen worden verminkt in de naam van….Allah.

  Maar het is de schuld van “witte jongens” op schoolpleinen….excuse me maar we zijn blanken en niet “witten”. Dat is ingeslopen door een of andere maffe “hoogleraar” Afrika studies. White komt uit het Engels maar in het Nederlands is het blank, net zo als in het Frans Blanc, in het Spaans Blanco of in het Portugees Branco.
  Ik vind het racistisch om mensen uit het midden oosten iets anders te noemen dan blank want ze behoren toe aan het blanke ras. Er zijn maar 3 rassen in de wereld met aftakkingen. Als ik denk aan Wit dan denk ik aan Ieren die inderdaad heel wit zijn. Portugezen en Spanjaarden zijn niet wit maar wel blank.

  En dan terrorisme. Een moskee besmeuren met bloed is onbehoorlijk maar het is geen aanslag. Een aanslag is als je in een trein zit en iemand naast je blaast zich zelf op. Of iemand in de Thalys wil met een kalasjnikov willekeurige mensen doodschieten of je zit in een theater en gekken komen binnen en beginnen alle bezoekers te executeren. Dat mevrouw Witte is terrorisme. Ik heb terrorisme meegemaakt in Afrika en het zijn hele laffe en wrede mensen.

  Terug te komen op schoolpleinen….als kind werd ik gepest omdat ik rood haar had en een hoorapparaat droeg. Kinderen zijn wreed (ook al vinden vooral moeders hun kindertjes schatjes) Ik ben ook in elkaar geslagen en doodsangst gehad en dit was op een meidenschool met nonnen. Maar ik ga toch geen wraak nemen, o ja ik heb wel teruggeslagen uit zelfverdediging. Maar als ik een allochtoon was dan was het erger!

  Ook een mode woord is extreem rechts….als de oost Duitse jeugd de NSDAP aanhangen dan is dat LINKS want Hitler was links met zijn Nationaal SOCIALISTISCHE Duitse Arbeiders Partij.

  En vroeger had je nozems met buikschuivers en hippies met de Puch. Dus tegenwoordig is het kleding, how boring.

  Like

  1. Dank voor uw uitgebreide reactie. Het gaat in mijn stuk over het tijdig herkennen en voorkomen van radicaliserende jongeren in Nederland. U beschrijft situaties van internationaal religieus terrorisme, dat is – al kan het in elkaars verlengde liggen- een ander onderwerp.

   Like

   1. Beste Sylvia,
    Radicaliseren van jongeren in Nederland is gelinkt aan internationaal religieus terrorisme. Het onderwerp is hetzelfde. Als er in Nederland een aanslag wordt gepleegd dan is dit voor het buitenland “internationaal”. Verder ken ik een paar Nederlandse blanke jongens die inderdaad genoeg hebben van het goedpraten van de misdragingen van allochtonen. Ze zijn er klaar mee en dit komt door het slappe gedrag van de politiek en de media, die alles goed praat.

    Like

 4. Beste schelm49,
  Wellicht is het u ontgaan, maar de moslimlanden die u noemt zijn jong qua leeftijdsopbouw. Waarom zou een godsdienst die al zo’n 1.300 jaar bestaat, nu ineens tot terrorisme leiden? Als dit eigen zou zijn aan die godsdienst, hoe komt het dan dat de gelovigen er zo lang over hebben gedaan om dat te ontdekken? Hoe verhoudt zich dit dan tot het gegeven dat het moslimgebied, in de periode van ons donkere middeleeuwen, een bloeitijd kende waarbij kunst en wetenschap hoogtij vierde? Zou er dan toch nog iets anders kunnen spelen? Zou het kunnen dat de islam misbruikt wordt door deze lieden? Ja, in de Koran staan verzen die weinig vredelievend zijn, net zoals trouwens in alle oude verhalen. Met Machiavelli, een van onze westerse denkers, kun je ook een eind komen. En al staan ze er niet in, dan kun je het altijd nog anders interpreteren. Net zoals er christenen waren die nog niet zolang geleden dachten dat popmuziek duivels was en dat dachten aan te tonen door LP’s achterstevoren te draaien.Dan waren er volgens hen ‘duivelse’ oproepen te horen. Wie zijn gelijk wil onderbouwen, vindt altijd wel iets om zijn gelijk te halen.

  Like

  1. Wij noemen het nu ‘terrorisme’, maar dit ‘terrorisme’ bestaat natuurlijk al vele eeuwen. De Kruistochten van de Christenen zullen vanuit het oogpunt van de ontvangers van het geweld als ‘terrorisme’ opgevat zijn.

   Echter, de ideologie van het Christendom (en Katholieken) is sindsdien afgezwakt. Lange tijd werden mensen op de brandstapel geflikkerd als ketter of kreeg men permanent huisarrest, omdat men wetenschappelijke ontdekkingen had gedaan die later waarheid bleken. In onze samenleving is ruimte voor gelovigen en niet-gelovigen en alles wat er tussenin zit (spirualiteit).

   In de Islam is die ruimte er niet. Dit is simpelweg niet compatible met de uitleg in de Qu’ran, vooral de latere verzen (die voorrang hebben op vroegere verzen). Dit levert in onze huidige, globale, samenleving met vele vormen van vrijheid overal, wrijving op met deze doctorine. Wat betreft is de Islam vroeger bron geweest van verlichting, maar tegenwoordig wordt het vooral gebruikt als onderdrukkingsmiddel (bijv tegen vrouwen).

   De starheid waarmee vastgehouden wordt aan de antieke verzen in de Qu’ran (en bijbehorende boeken) is de bron van het huidige probleem. Men blijft hangen in oude gewoontes, terwijl de realiteit dit allang heeft ingehaald.

   Dan krijg je enge dingen uit naam van een door iemand geschreven boekje en/of een wel/niet bestaand persoon genaamd Mohammed.

   Geliked door 2 people

   1. Beste Snowden,
    Inderdaad bestaat terrorisme al eeuwen en is niet eenduidig wat terrorisme is. Zo noemden de Nederlandse de Indonesische nationalisten terroristen. Zij zelf zagen zich als vrijheidsstrijders en met hen een groot deel van de wereld, Waaronder de Verenigde Staten. Enkele jaren later noemden de Verenigde Staten Vietnamese opstandelingen terrorist terwijl zij hetzelfde wilden als de Indonesische nationalisten. Assad zal de ‘legitieme oppositie’ (zoals die door het westen wordt genoemd) met recht en goede argumenten terroristen noemen. Hoe je een groep noemt, hangt geheel af van je positie.

    Is de ideologie van het christendom afgezwakt of verdreven door een andere manier van denken? Door de verlichting, door de zelfdenkende mens? Hoe blijvend is die ‘afzwakking’? Het vreemde is namelijk dat die ruimte waarvan jij verondersteld dat de islam die niet biedt, er vroeger wel was. Als anders gelovige en vrijdenker was je in islamitisch gebied veilig. Dit terwijl de Koran toch precies dezelfde is gebleven. Hoe is dat te rijmen terwijl die koran hetzelfde is gebleven? En ook in onze huidige tijd zie je een hele baaierd aan opvattingen en interpretaties van de koran en de islam. Maar omdat het westen gefocust is op terroristen die zich op de koran en de islam beroepen, zien ze die alleen en wantrouwen ze alle anderen. Wantrouwen door er bijvoorbeeld bij te zeggen: ja dat zeggen ze nu wel, maar als ze het echt voor het zeggen krijgen, of als je diep in hun hart kijkt, dan willen ze toch een islamitische samenleving en ons daaraan onderwerpen.

    Geliked door 1 persoon

   2. Je mag als Moslim je prima bevinden onder de Kafirs, geen probleem. Je mag zelfs gebruik maken van hun goederen en diensten.

    In Nederland is het aantal niet-gelovigen groeiende, wat mij betreft een goede ontwikkeling. Als je uit een geloof vertrket zitten hieraan onder vele godsdiensten geen echte gevolgen.

    In de Islam ben je als afvallige nog erger dan een Kafir en zul je boeten. Afhankelijk van welk vers je pakt betekent dat verstoting of betalen met je leven. Zelf nadenken is ook iets wat niet echt bij de Islam hoort, de Qu’ran en het woord van Mohammed is pure waarheid.

    Geliked door 1 persoon

   3. De MENSEN denken niet allemaal hetzelfde, de ideologie in de Qu’ran is echter glashelder. Afwijkend gedrag, wat hier ondertussen normaal is (atheïst zijn, homo- of bi-sexueel zijn, vrouwenrechten) wordt niet of nauwelijks toegestaan/geaccepteerd. Dat remt dus de progressie enorm!

    Geliked door 1 persoon

  2. Beste Balonnendoorprikker,
   Als je de geschiedenis gaat lezen dan zijn de invasie van moslims al meer dan 1400 jaar aan de gang. Eens was Spanje en Portugal onder het gezag van de islam. Bij Poitier in Frankrijk en op 11 september 1683 in Wenen werden ze gestopt. Daarom is de datum 9/11 gekozen door Osama Bin Laden om New York aan te vallen. Onze middeleeuwen waren niet zo donker, alleen het begin, daarna (ook omdat het klimaat warmer was dan nu) was er een grote bloeitijd met architectuur en kunst. Daarna kwam de renaissance, de verlichting en dat heeft de islam nooit gekend. Wat er aan de hand is dat niet zolang geleden in het Midden Oosten ook christenen en joden woonden met hun kerken en synagogen. Die zijn allemaal opgeruimd en de paar die nog over zijn worden vervolgd en hun kerken verbrandt. In iedere godsdienst zijn wreedheden gepleegd in de naam van hun god maar dat is veranderd en de kerk heeft geen macht meer. Terwijl het heel normaal is in Nederland om de paus belachelijk te maken, mag niets uit de islam belachelijk gemaakt worden. Om christenen die popmuziek duivels vonden, aan te halen is ver gezocht. Dat waren de zwarte kousen kerken en die hadden niet de macht om popmuziek te verbieden. En niemand werd onthoofd en overspelige vrouwen werden niet gestenigd, wat nog steeds gebeurd in landen die zuchten onder het regiem van de islam. Heel vreemd dat niemand kritiek heeft over de onthoofdingen door de IS. Het levend verbranden van een piloot uit Libanon, geen demonstraties, nada. Wel tegen de VS of tegen Pegida of tegen ons zelf maar misdaden tegen de mensheid in de naam van Allah wordt verzwegen. En zoals ik al eerder schreef, is overal in de wereld waar moslims wonen heibel en aanslagen en conflicten. En dit in de 21ste eeuw met technische vooruitgang lijkt het wel of ze terug willen naar de donkere middeleeuwen. De jeugd wordt in islamitische scholen haat bijgebracht tegen het westen in het westen….! Deze jeugd vindt iedereen die niet in Allah gelooft barbaren, kafurs en mogen dus gedood worden want ze zijn geen mensen. Of de Quran wordt misbruikt? Nee dit boek wordt door de geestelijke leiders letterlijk geciteerd en de volgers zullen uit letterlijk uitvoeren.

   Like

   1. Beste Skelm49
    Inderdaad waren er invasies , zoals er ook kruistochten waren. Wat ik me altijd heb afgevraagd is hoe belangrijk de religie was bij die invasies? Ging het de machthebbers om de verspreiding van hun geloof, of om macht en grondgebied en werd dit met een religieus sausje overgoten om er enige vorm van legitimiteit aan te geven? Een zelfde vraag heb ik ook bij de Nederlands Opstand tegen de Spanjaarden? Was geloof daar de hoofdzaak of een sausje wat goed uitkwam?

    Inderdaad hebben de islamitische gebieden niet onze Renaissance gekend. Een Renaissance, een hernieuwde kennismaking die werd gevoed wist door de steeds intensievere handelscontacten van Italiaanse steden met ‘islamitisch’ gebied. gebied waar die kennis nooit verloren was gegaan en, sterker nog, verder was uitgebreid en verdiept. Onze Renaissance is voor een groot deel ‘geimporteerd’ uit islamitisch gebied. Hier is uiteindelijk de Verlichting uit voortgekomen. En ook de verlichting kent een geloof (liberalisme) met substromingen (anarchisme, socialisme, communisme, neoliberalisme, libertarisme).Geloven die ook hun extreme uitwassen hadden en hebben.

    Heeft de kerk echt geen macht meer? Waarom wordt er dan steeds op gehamerd op onze joods-christelijke cultuur? Hoe zit het trouwens met het eeuwenlang verketterde en vervolgde joodse deel daarvan? Waarom vraagt iedere Amerikaanse president dan steeds weer om ‘gods zegen’? Waarom wil half Europa dan geen vluchtelingen opnemen omdat ze niet zouden passen in het christelijke samenleving? Hoe sterk is de relatie tussen Polen, Italië, Spanje en de katholieke kerk? Inderdaad mag je in Nederland grappen maken over god en godsdienst, maar de westerse wereld is groter en diverser dan Nederland. Net zoals de islamitische wereld groter en diverse is dan IS of Iran.

    Je vraagt me waarom er geen demonstraties zijn na het verbranden van de Jordaanse piloot of de onthoofdingen door IS en wordt er wel tegen Pegida of de VS gedemonstreerd? In de media (oud en nieuw) heeft dit tot een storm van verontwaardiging geleid Inderdaad geen demonstratie of stil protest. Op je vraag kan ik de wedervraag stellen, waarom werden hier de vlaggen niet halfstok gehangen, niet nationaal gerouwd en geen stille tochten gehouden na de aanslagen in Ankara, Beiroet, Casablanca, Bagdad, Nairobi? Daarover schreef Elma Drayer vanmorgen in de Volkskrant: “Er is niks mis met selectieve verontwaardiging, Want wie zich van alles iets aantrekt, trekt zich uiteindelijk van niets iets aan.” Haar argument is nabijheid: hoe dichterbij hoe groter de betrokkenheid en de verontwaardiging. Zou dat hier niet ook voor gelden.

    Zijn mezelf trouwens geheel vrij van het beïnvloeden van jeugdigen? Kijk eens naar ons taal gebruik: http://ballonnendoorprikker.nl/2016/03/24/stanford-prison-en-de-terrorist/
    http://ballonnendoorprikker.nl/2016/03/22/oorzaak-gevolg-oorzaak/

    Like

 5. Confronterende samenvatting van de jeugd anno 2000-2005!
  Is de schaal wel zo groot als hier beschreven is?
  Groot genoeg om als motief voor zelfmoordaanslag te dienen?

  Zulke lijstjes lijken lang, maar op 16 miljoen inwoners valt het misschien nog wel mee…
  Hoe lang is eigenlijk het lijstje van de allochtone minderheid die aanslagen op de westerse vrijheid heeft gepleegd?
  Durven we beide lijstjes onder ogen te zien, en wat zeggen ze eigenlijk over het probleem?

  Scheiding op het schoolplein weg halen lijkt me een heel goed plan.
  Belonen voor buurtinitiatieven om de scheiding weg te halen, ipv verraad, lijkt me wat gezonder.

  Like

 6. Interessant artikel zonder meer. Waar ik echter mijn wenkbrauwen bij frons is de stelling dat er in de provincie Limburg als eerste sprake was van radicaliserende jongeren in Londsdale bomberjacks en die er racistische ideeën op nahielden. Bovendien wordt er gesuggereerd ( “onthou de naam van die provincie voor de lol” ) dat deze radicaliserende jongeren een causaal verband hebben met Geert Wilders.
  Ten eerste : ik gaf in de door u geschetste periode les op een middelbare school (VMBO) in Limburg en inderdaad was er sprake van een hype onder jongeren om Londsdale-kleding te dragen. Nog geen 1 % van die leerlingen hield er ook daadwerkelijk racistische ideeën op na. In overleg op bestuursniveau waaronder vrijwel alle VMBO-scholen in heel Limburg vallen, was hetzelfde beeld waar te nemen. Veel jongeren droegen die kleding om stoer te doen en zich af te zetten tegen de structurele negatieve beeldvorming die deze provincie ten deel valt vanuit de Randstad. ‘Eindelijk’ hadden deze jongeren iets als ‘eerste’ en dit imago van harde racisten verkozen ze nog liever dan het imago van domme watjes (dat leefde onder hen)
  Ten tweede is Geert Wilders al op 18-jarige leeftijd uit Limburg +- 1981 en dus kan er van een relatie, laat staan causaal verband tussen hem en de Limburgse dorpskinderen met een Londsdale-jack aan geen sprake zijn. Verder lijkt het mij dat iemand die op z’n 18-e uit Limburg vertrekt moeilijk nog ‘een Limburger” genoemd worden, wat dat ook moge betekenen.
  Ten slotte: als hetgeen u suggereert (radicalisering is begonnen in Limburg onder witte jongeren en dat heeft tot gevolg dat allochtone jongeren radicaliseren) waar zou zijn, hoe verhoudt zich dat dan tot het feit dat er het minste sprake is van racisme en discriminatie in de provincie Limburg? (bron Verwey-Jonkerinstituut 2016)

  Geliked door 1 persoon

  1. Beste Ellen,

   Ik ben geboren en getogen in Noord Brabant en heb er tot mijn 29ste gewoond. Ik ben het met je eens, ik viel ook over de frase van ‘onthoud de naam van die provincie’. Het is net als de Belgen zijn dom, wat ik rond mijn 13e veel hoorde, en het giechelen van de kinderen bij mijn zus in de buurt. Mijn zus woonde in Utrecht, en ik ging wel eens logeren vanaf mijn 10e. Ik bleef dan een week of 2 weken. Ik viel natuurlijk op door mijn Brabantse tongval. Sommigen zagen mij als dommer dan zij, juist omdat ik zo sprak. En dat vond ik dan weer dom van hen 🙂 Discriminatie is dom. Insinuatie van dat een bepaalde provincie of bevolkingsgroep meer radicaal, extreem is dan de rest van het land is ook dom.

   Like

  2. Ik weet niet waarom een ideologie zich verplaatst, ik weet alleen dat dit voorkomt. IS begon in Irak, terwijl de grote strijd zich nu in Syrie afspeelt. Het verklaart niets, je kunt het alleen registreren. Het zou ook kunnen dat ik het niet goed zie en e.e.a. aan elkaar hangt van toevalligheden. In ieder geval vind ik het iets om even bij stil te staan.

   Like

   1. Daar heb je misschien wel gelijk in, maar onderschat de kracht van symboliek niet. De afkomst van ‘leiders’ is bij de harde kern volgelingen vaak wel degelijk van grote betekenis. Misschien overschat ik het hier, maar toch wilde ik het niet onbenoemd laten.

    Like

 7. Kijk eerst naar deze documentaire van 1 uur en 38 minuten lang over de islam. Een van de sprekers is een ex-moslim en hij heeft meegedaan met aanslagen tegen Israël. Hier wordt duidelijk uitgelegd wat de islam betekent.
  What every non-muslim needs to know.

  Ondertitel is in het Nederlands.

  Geliked door 3 people

  1. Hoeveel mensen konden door dat door Sylvia geposte lijstje iets niet meer navertellen dan?

   Om dat ‘gelijk’ te stellen aan bijv Parijs/Brussel is bizar; het is van een hele andere orde qua niveau van geweld, waarmee ik zulke idiote daden als ophangen van varkens, brandstichting enz op geen enkele manier goedkeur overigens.

   Like

   1. Snowden, wat in Parijs/Brussel heeft plaats gevonden zijn terroristische daden met als (sub)doel het doden van mensen om een hoger doel (aandacht vd ideologie) te krijgen.Ik schrijf in mijn stukje over het proces daarvoor. Het radicaliseren. Radicaliserende jongeren verharden/verstarren in standpunten, richten onderweg een hoop ellende aan (brandstichting, intimidatie), maar zullen pas doden en daden zoals in Parijs/Brussel verrichten als zij compleet geradicaliseerd zijn. Ik probeer aandacht te vragen voor alle radicaliserende jongeren, ook de autochtone variant, omdat als wij hen niet weten te stoppen in dit proces het zal eindigen in een nog groter bloedbad. Althans daar vrees ik voor.

    Like

   2. Ha Snowden,

    Waar lees jij dat ik de ellende in Parijs gelijk stel aan de aanslagen op Moskeeën? Ik schreef iets over het creëren van een voedingsbodem, waar vanuit nu veel boosheid en geweld plaats vindt. Dit, uiteindelijk op de vraag van Pauw ‘waarom zijn ze zo boos op ons’?

    Het is een beetje zoals een boze ex. Ze kan best een kreng zijn, klote dingen doen, zuur zijn of agressief. Maar het is zinloos om je hier compleet op te blijven fixeren, als je weigert te kijken naar je eigen aandeel in het verhaal, want ooit had je geweldige seks met haar en droomde je van een geweldige toekomst samen. Om haar te begrijpen en beter af te kunnen remmen, moet je eerst naar jezelf durven kijken en misschien in je eigen gedrag iets veranderen. Misschien een slappe vergelijking, maar zoiets probeerde ik te vertellen:)

    groet,
    Sylvia

    Like

 8. Dear Syl, natuurlijk vond ik het niks zoals je Limburg verdacht maakte in een verder heel goed stuk. Gelukkig heeft Ellen de Koning voor mij en heel goed gesproken, ik heb zelf ervaring met die Lonsdale jongeren, meegemaakt in een jeugdcentrum in Roermond en ze heeft gelijk het waren watjes! Verder heb ik net geturfd in de hele opsomming van moskeebranden e.d. komen 2 limburgse plaatsen voor, de rest zit allemaal daar ergens bij jou in de Randstad zo te zien 😉 En die akelige Wilders is allang uitgeschreven uit Venlo waar ik btw geboren ben! Groet Gonnie

  Geliked door 1 persoon

  1. Gonnie; de jongens die zichzelf onlangs hebben opgeblazen, worden eveneens omschreven als lieve en zachtaardige jongens. Dat kenmerkt radicaliserende jongeren zo. In aanvang zijn het mild gestemden, die (onder invloed en zonder dat iemand het door heeft) een steeds grimmiger denkproces doorlopen en at the end bereid zijn geweld toe te passen. ‘Watjes’ bestaan niet, in dit (radicaliserings) proces.

   Dat de Lonsdale koorts in Limburg begon, is geen verdachtmaking maar een vast staand gegeven. Ik heb dit (voor de verandering) eens niet zelf verzonnen:). En natuurlijk heeft een gedachtegoed geen woonadres, zoiets begint ergens en verplaatst zich. Haast altijd escaleren ze in randstedelijke gebieden, zo ook de bomaanslagen in Brussel, Ankara, Parijs, Jakarta, Homs, Bagdad etc.

   Het punt dat ik probeer te maken, is dat je radicaliserende jongeren alleen kunt bestrijden met radicaliserende jongeren. Geef hen geen gezamenlijke vijand (politie, justitie, overheid, maatschappij, religie etc) dat maakt ze alleen maar sterk en ongrijpbaar. Zorg dat de fruitmand waarin zij rijpen van onder af begint te rotten. Zoals Lonsdale zelf ooit in greep en geen kleding meer in Nederland verkocht aan Lonsdale jongeren, met het resultaat dat de groep uiteen viel. Nu moeten we de harde kern ontmantelen. Dat zijn autochtone en allochtone bendes, jongerenbendes. Jongeren in het bezit van lichte en zware oorlogswapens die Moskee’s afbranden of een aanval doen op het Westen. Eén ding hebben al die jongeren gemeen en dat is dat ze een ‘jongere’ zijn en dus afhankelijk zijn van de ‘peergroup’ waarin zij zich begeven. Dit zijn broers, zussen, neven en vrienden. Vaak ook geradicaliseerd, maar lang niet altijd net zo ver in het proces als de potentiële dader. Ik ben er van overtuigd dat als je hen een weg terug biedt, door er een hoge geldelijke beloningen tegenover te stellen, je binnen mum van tijd iedere ‘terroristische cel’ in Nederland kunt ontmantelen. Is dat een gemene streek? Ja, maar kanker val je ook aan met een chemo en niet met een aspirientje. Soms moet je kwaad met kwaad bestrijden, pas daarna kun je de boel met liefde weer opbouwen. Ik zou willen dat we dit in Nederland in zouden zien.

   Geliked door 1 persoon

 9. Typisch Hollands/ Europees gedachtengoed.
  Met geld of pracht en praal aan te bieden aan een groep en deze dus ook nog eens positief te discrimineren, creër je weer andere ongelijkheden.
  En daar draait het juist om denk ik bij Jihadisten en hun wanabeess..
  Neem Syrië als voorbeeld en geef het land als cadeau aan de moslims met een eigen vlag en basis inkomen.. Dan nog niet denk ik. Ze zullen het niet eens accepteren. Want geloof me zolang Gaza blijft huilen en de oogkleppen selectief blijven.. Is het nog lang wachten op wereldvrede.
  Mss een kado tip op bevrijdingsdag.. Ik zeg geef Syrië aan Israel, dan zijn we evengoed klaar:))

  Geliked door 1 persoon

 10. Mevrouw Sylvia Witte zou zich wat breder moeten laten informeren. Populistische onderbuikgevoelens proberen te bestrijden met elitaire bovenbuik gevoelens is heilloos. Het verhaaltje sluit naadloos aan bij wat de Franse filosoof Pascal Bruckner beschrijft in zijn “de tirannie van het berouw” waarin hij uitlegt hoe vooral mijn linkse generatie uit de jaren ’68 de behoefte had aan een slachtoffergroep die wij konden verheffen. Aanvankelijk de arbeiders, toen die ons niet meer nodig hadden “de vrouw” en toen die wel op eigen conditie konden emanciperen kwam als een geschenk uit de hemel “de allochtoon”. Die hebben we direct het slachtofferschap aangepraat en dat was, zoals de Marrokkaanse schrijver Hafid Bouazza schreef, niet tegen dovenmansoren gezegd!! Die progressieve elite kreeg tenslotte een schitterende baan, vervreemde van de groep die zij zonodig moesten verheffen, en daarna kwamen we in een discours om de discours waarbij de een in politieke correctheid de ander wilde overtroeven. Ik heb er zelf in mijn eigen linkse- en moreel superieure groep jaren lang aan meegedaan.
  Naast de lijst met molest t.a.v. moskeeën zou mevrouw Witte ook de schier eindeloze lijst moeten zetten van molest naar joden en synagogen, en alle no-go areas in grote steden waar autochtone vrouwen zich niet meer kunnen kleden zoals zij willen en homo’s niet meer durven komen. Geen Jood durft meer met een keppeltje door Amsterdam te lopen. Dat zou eens het geval moeten zijn met hoofddoeken, het symbool van vrouwenonderdrukking zoals vrouwen in Iran, Indonesië, Saoedi Arabië etc. het benoemen! We willen in Nederland zelfs islamofobie bij de wet strafbaar gaan stellen. Zo’n initiatief is er nog nooit geweest t.a.v. antisemitisme geuit door moslimjongeren in navolging van hun imams. Na 25 jaar werken met asielzoekers en leerlingen met een islamitische achtergrond zijn mijn idealistische ogen wel geopend.

  Geliked door 1 persoon

  1. Ik ben het niet met je eens. Ik heb ook geen lijst opgenomen van molest-incidenten tegen arabieren. Zo ver mij bekend zijn er in Nederland (nog) geen aanslagen geweest op synagogen. De no-go areas gelden voor alle vrouwen, niet alleen autochtone vrouwen. Dat homo’s in de jaren zeventig massaal naar de grote (voor)steden zijn vertrokken had te maken met het feit dat velen zich binnen de eigen provinciale en kleinere gemeenschappen minder veilig voelden. Getuige ook dit incident: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/161476/Lesbisch-stel-ernstig-mishandeld-tijdens-uitgaan-in-Groninger-binnenstad Potenrammen is (helaas) van alle tijden, we komen niet uit een tijd waarin dit ooit niet plaats vond. Hiermee wil ik de problemen die tussen groepen leven niet baggataliseren, maar in dit stuk probeer ik aan te geven waarom jongeren radicaliseren, dat moslims verre uit zelf het vaakst slachtoffer zijn en dat als we hiermee willen afrekenen, we ook bereid moeten zijn te kijken wat er binnen onze eigen gelederen plaats vindt. Pas als we hier grip op kunnen krijgen, kunnen we een visie ontwikkelen gericht op anderen. Het alternatief is dat wij naar hen blijven wijzen en zij naar ons. Wat mij betreft is die tijd nu wel voorbij.

   Like

 11. Snap ik goed dat het de schuld is van de witten en dat we het kunnen oplossen met belastinggeld weggeven aan de lichtgetinte types uit noord Afrika? Begrijpend lezen heb ik moeite mee…excuses als ik de kern niet heb weten te vangen.

  Like

  1. Beste Anoniem,

   U heeft bijna de kern te pakken:)
   Radicalisering komt idd onder ‘witte’ mensen op grote schaal voor. Ik ben van mening dat je hiervoor je ogen niet zou moeten sluiten. Radicalisering is een internationaal en nationaal probleem. Het is niet iets wat alleen bij de ander hoort. Dat heb ik willen beschrijven. Ons eigen proces daarin. Wat ik ook heb willen beschrijven is dat in het voorkomen van geradicaliseerde personen en potentiele terroristische aanslagen er nu miljarden worden gebruikt voor opsporingsdiensten, trainingsdoeleinden etc. Ik denk idd dat wanneer je beloningen uitschrijft aan burgers die informatie kunnen geven, je meer invloed van binnenuit kunt uitoefenen. Ik denk ook dat je meer mensen die nu zwijgen, door het geven van een geldelijke beloning kunt laten spreken.

   Denkt u daar anders over?

   Like

Laat een reactie achter op sylviawitte Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s