Uitgelekte speech van Mark Rutte!

Vandaag vond ik in de trein op weg naar mijn werk een envelop met daarop een zegel van het kabinet! De brief zat half zichtbaar tussen de bank en de wand van de trein, waardoor ik vermoed dat hij uit een stapeltje papieren of zo is gevallen.  De hele weg heb ik getwijfeld of ik die envelop zou open maken want hoe vaak vind je nou zoiets? Gedreven door mijn gewetensvolle opvoeding raakte ik direct in een innerlijk conflict.  Mijn nieuwsgierigheid overwon.  Ik wilde gewoon weten wat er in stond. Toen ik hem las, zag ik dat het om een speech gaat die eigenlijk voor de premier is bedoeld, maar ja, wat nu? Als je denkt dat dit een hoax is, lees zelf maar.

Toespraak van de premier ter gelegenheid van de themadiscussie over het vluchtelingenprobleem te houden in Pakhuis De Zwijger, Amsterdam op 14 februari 2016 [MvA/MP/alg-ref Vr 34677-1]

Landgenoten,

We zijn met elkaar ooggetuige van een humanitaire crisis die zijn weerga niet kent. Miljarden mensen zijn op de vlucht uit angst voor IS, voor Assad, voor Boko Haram, voor honger, uitzichtloosheid, rekrutering en voor de dood.  Iedereen vlucht en veel vluchtelingen zullen hulp aan Nederland vragen. Ik ben als president van Nederland en als bewaker van onze Joods-christelijke waarden verplicht deze mensen van hulp te voorzien.  Dat is geen links- of rechts gedachtegoed, maar een humanitaire kwestie  die ieder andere politieke ideologie overstijgt.

Deze mensen zullen om die reden zolang ik premier ben, te gast zijn in Nederland. Geen van hen zal een permanente verblijfstatus krijgen.  Geen van hen zal in Nederland een nieuw bestaan gaan opbouwen. Geen van hen hoeft de Nederlandse taal te leren of op een school te leren waar de afsluitdijk ligt.  Alle vluchtelingen zullen terugkeren naar het land van herkomst zodra dit veilig is. Tot die tijd zal ik hen als mijn gasten ontvangen.

Voor deze gasten zullen er overal in ons land containerdorpen worden gebouwd. Containers die we eerder hebben gebruikt voor studentenhuisvesting. Iedere container is geschikt voor één gezin, voor twee mannen of voor twee vrouwen. De gastdorpen zullen worden  gefaciliteerd met zelfvoorzienende winkeltjes, scholen, ordebewakers en huisartsenposten.  In samenwerking met de lokale hulpverlening zal worden bekeken  op welke wijze geestelijke bijstand aan onze gasten kan worden verleend.  De scholen, huisartsenposten, ordebewakingsdienst en winkeltjes zullen door de gasten zelf worden gerund.  Dit hele project zal veel werkgelegenheid gaan opleveren voor de lokale klus- en bouwbedrijven.  

Iedereen snapt dat dit veel geld zal gaan kosten, maar daar heeft de regering een oplossing voor gevonden. Gemiddeld geeft Nederland jaarlijks zo,n 4 miljard euro uit aan ontwikkelingsgelden. Deze miljarden zullen nu niet naar buitenlandse rekeningen verdwijnen, maar zullen worden gebruikt voor de bouw, verzorging en opvang van onze gasten. Hierdoor gaat er niets ten koste van onze ‘eigen’ gelden.  De verzorgingsstaat zal niet worden uitgekleed. Het gaat niet ten koste van ouderen of andere doelgroepen.  Mocht het gebruik van ontwikkelingsgelden een probleem gaan opleveren in Brussel omdat we  eerder andere afspraken hebben vastgelegd in internationale verdragen,  ga ik me hier de aankomende periode in Brussel hard voor maken. Op iedere regel past tenslotte een uitzondering. We hebben nu te maken met een uitzonderlijke situatie. Mocht ik hiervoor geen medewerking krijgen van Brussel , zal ik alles doen dat in mijn vermogen ligt om dit plan toch uit te voeren en zullen wij als natie de negatieve gevolgen in de vorm van mogelijk een sanctie met opgeheven hoofd dragen. 

Onze gasten zullen gedurende hun verblijf in Nederland wekelijks worden voorzien van een bonnenboekje. Geen contant geld dus. Tegen inlevering van deze bonnen kunnen zij voedsel, speelgoed, huisraad en kleding kopen die in de winkels op de containerparken zal worden aangeleverd.

Van omwonenden zal in ruil voor een symbolische vergoeding gevraagd worden hand en spandiensten te leveren.  Je kunt hierbij denken aan het organiseren van activiteiten, het bieden van workshops etc.

In de tussentijd proberen we in internationaal politiek verband de situatie in Syrië te stabiliseren. Over de wijze waarop zal ik u later berichten, want zoals u weet, zijn de meningen waarop nu nog erg verdeeld.  Echter, zodra de rust is teruggekeerd zullende slachtoffers van deze humanitaire crisis weer veilig terug keren naar hun land van herkomst.

Een uitzondering geldt voor alleenstaande kinderen of kinderen die onderweg hun ouders zijn kwijt geraakt. Zij zullen onder een andere beschermingsmaatregel vallen. Zij komen per direct in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning en zullen worden opgevangen in Nederlandse pleeg- gastgezinnen. Ook kindbruiden vallen hieronder.

Tot slot.  Om te voorkomen dat onze gasten in één naam genoemd worden met de enkele buitenlandse gast die zich crimineel gedraagt, introduceer ik het woord ‘crimmigrant’. Ik vraag u hetzelfde te doen.  Crimmigranten zijn buitenlandse hulpvragers die in Nederland verdacht worden van een serieus strafbaar feit.  Denk hierbij aan terroristische oogmerken, verboden wapenbezit, zedenmisdrijven, kinder-en vrouwenmishandeling etc.  De schuld of onschuld van een verdachte crimmigrant zal in een versnelde procedure worden vastgesteld. Wanneer er sprake is van schuld zal de crimmigrant de rest van zijn of haar  verblijf in Nederland worden gehuisvest in een ‘gesloten containerpark’.  Dit  zolang de oorlog duurt,  tenzij de persoon in kwestie op eigen verzoek liever direct terug keert naar het land van herkomst. Vluchtelingen, onze gasten,  heten dus voortaan weer gewoon vluchtelingen en dat zijn per definitie mensen op de vlucht voor oorlog en geweld.        

En dan nog dit. Economische vluchtelingen zullen vanaf heden apart worden opgevangen.  Hun individuele belang zal tegen het belang van Nederland worden afgewogen. Wanneer een economische vluchteling kennis of vaardigheden bezit die voor Nederland van toegevoegde waarde zijn, zal hij/zij een tijdelijke werkvergunning krijgen.  Om de vijf jaar zal deze vergunning opnieuw worden bezien.  Na 10 jaar bewezen dienst zal een permanente verblijfsvergunning worden aangeboden incl. het Nederlanderschap. Economische vluchtelingen zonder aantoonbare kennis of vaardigheden zullen per direct worden teruggevlogen.

Ik wens dat wij er met elkaar voor kunnen zorgen dat onze gasten wanneer dit alles achter de rug is, zich een periode in Nederland zullen herinneren waar zij  positief op terug zullen kijken.

Ik reken op u allen.

Uw premier.

Dus ja,  nu zit ik er enorm mee in mijn maag. Ik heb de envelop open gemaakt en ik durf hem nu niet zelf terug te geven!!!  Daarom zet ik um maar op Facebook, misschien belandt de speech via omwegen dan toch nog bij Mark.  Zou jij hem willen delen alsjeblieft?

 

7 comments

  1. Vond nog een ps met de tekst:: U kent allen de uitspraak: het mes snijdt aan 2 kanten. Let wel, de containers worden geplaatst en om dat eerlijk verspreid over Nederland te doen, komen de
    containers te staan in een aaneengeklonken geheel, met enkele reeds bestaande openingen, bekend als doorgangswegen, aan de grens Duitsland Nederland, België Nederland. Zo nemen we ook de werkloosheid aan de grensstreek mee, en heeft Nederland het grensprobleem op een lucratieve wijze opgelost.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s